Algemene voorwaarden

Wij houden niet erg van regeltjes en voorwaarden. Om misverstanden te voorkomen is het echter nodig dat we rekening houden met het één en ander. Wij hopen dat we niet al te vaak hoeven te verwijzen naar onze algemene voorwaarden (die u op voorhand via deze link per mail van ons ontvangen heeft). Wij streven ernaar dat wederzijds respect voldoende is om uw verblijf bij ons zo aangenaam mogelijk te maken.

Deze algemene voorwaarden gelden bij reservatie van een verblijf in Maison Castellane.

Duur van het verblijf:
boeking bij Maison Castellane geeft u onder geen enkel beding het recht om voor een langere tijdsduur te verblijven dan overeengekomen via mail. De duur van het verblijf kan evenwel verlengd worden, afhankelijk van beschikbaarheid en na akkoord van de gastheer en -vrouw.
In de maanden juli en augustus kan er enkel gereserveerd worden per week en dit van zaterdag tot zaterdag of van zondag tot zondag. Meerdere weken na elkaar zijn mogelijk.

Definitieve boeking:
de boeking wordt van kracht na betaling van een voorschot van 35% van het totale bedrag van het verblijf. Dit voorschot dient betaald te worden ten laatste op 15 februari van het jaar waarin uw verblijf bij Maison Castellane zal doorgaan. Voor boekingen na 15 februari dient het voorschot betaald te worden binnen de 4 werkdagen na ontvangst van bevestiging van beschikbaarheid van onzentwege.
In de prijzen zijn alle taksen en toerismebelasting inbegrepen.

Toerismebelasting:
de toerismebelasting is een lokale belasting die door de gasten betaald wordt. Deze belasting wordt doorgestort aan de lokale overheid. Het bedrag hiervan is inbegrepen in de kamerprijs en bedraagt € 0,35/persoon/nacht.

Betaling van uw verblijf in Maison Castellane:
het saldo van uw verblijf dient betaald te worden ten laatste 10 dagen voor de aanvang van uw verblijf door overschrijving op ons rekeningnummer. Bijkomende diensten zullen op het einde van het verblijf in speciën afgerekend worden. Ontbijt is tussen 8u30 en 9u30 en is in de prijs inbegrepen. Er is geen compensatie indien u geen gebruik maakt van het ontbijt.

Verblijf bij Maison Castellane:
aankomst is voorzien tussen 17u00 en 19u00, kamers worden verwacht vrij te zijn vóór 10u30 op de afgesproken dag van vertrek. Bad- en bedlinnen is uitsluitend voor gebruik in de kamers. Elke schade of verlies zal een schadeloosstelling tot gevolg hebben. De toegang tot het domein is voorbehouden aan onze gasten.

Verzekering:
de gast verklaart een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten voor zichzelf en voor de personen die hem of haar vergezellen. De gast ontheft de uitbater van elke verantwoordelijkheid voor ongelukken op het domein en verklaart hiervan op de hoogte gebracht te zijn.

Annulatie door de gasten:

  • Het volledige voorschot wordt terugbetaald bij annulatie tot 8 weken vóór de aanvang van het verblijf.
  • Bij annualtie tussen 8 en 4 weken vóór de aanvang van het verblijf wordt 50% van het voorschot terugbetaald.
  • Bij annulatie tussen 4 weken en 2 weken voor de aanvang van het verblijf wordt het voorschot niet terugbetaald.
  • Bij annulatie minder dan 10 dagen voor de aanvang van het verblijf, bij NO-SHOW of bij vervroegd vertrek wordt de totale som van het verblijf ingehouden.
  • elke annulatie moet via email bevestigd worden.
  • Het terug te storten bedrag zal u binnen de 2 maanden terugbetaald worden

Indien de klant niet opdaagt vóór 19u00 op de voorziene datum spreken we over een NO-SHOW, vervalt de boeking en kunnen de gastheer en -vrouw vrij over de kamers beschikken, tenzij de gast de uitbater van de verlate aankomst tijdig in kennis heeft gesteld.

Annulatie door de gastheer en -vrouw:
indien de uitbater de reservatie vóór aankomst van de gast annuleert, zal hij de hem hiervan via elektronische weg of telefonisch in kennis stellen. Het is vanzelfsprekend dat dit enkel in uitzonderlijke omstandigheden: o.a. sterfgeval, zware ziekte, ongeval, … zal gebeuren. De betaalde voorschotten zullen onmiddellijk worden terugbetaald.

Capaciteit:
de boeking wordt op voorhand gedaan voor een bepaald aantal personen. Indien dit aantal overschreden wordt dan kunnen de gastheer en -vrouw de overtallige gasten weigeren. Deze weigering kan niet beschouwd worden als een contractbreuk of contractwijziging op initiatief van de eerstgenoemde. Er zal dan ook geen enkele terugbetaling opgeëist kunnen worden, ook niet indien een groter aantal dan de geweigerde personen beslissen te vertrekken.

Huisdieren:
huisdieren zijn niet toegestaan. Bij niet naleving van deze clausule door de gast(en) kan de uitbater de toegang van deze huisdieren weigeren. Deze weigering kan niet beschouwd worden als een contractbreuk of contractwijziging op initiatief van de uitbater en er zal dan ook geen enkele terugbetaling opgeëist kunnen worden bij vertrek van de gast(en).

Wi-Fi:
Wi-Fi is gratis beschikbaar. Als gastheer en -vrouw zijn we echter niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verbinding.